Dekantiranje – kako i zašto?

Dekantiranje vina postupak je koji spada u granična područja: u područje obaveznog i u područje nepotrebnog iživljavanja. Realnost je kao i obično negdje u sredini. Zaboravlja se što se želi postići i što postižemo dekantiranjem vina kao takvog. Prvo i osnovno: ne dekantiramo svako vino, osim, naravno, ako nekoga ne želimo zadiviti svojim predivnim dizajnerskim dekanterom pa ga koristimo kao vrč vulgaris domesticus.

Samo značenje riječi dekantiranje (francuski: décanter – otakati) označava odvajanje vina od taloga prilikom pretakanja, ali tim postupkom se služimo i da bi tako vino prozračili (aeracija)  i da bi isto „prodisalo“ te na taj način dodatno oslobodilo sve svoje arome. Sam postupak je prema tome delikatan jer bismo trebali pri samom pretakanju paziti da u dekanter ne ulijemo talog iz boce –  jer ako ga prelijemo nećemo dekantirati vino već ćemo imati svoje vino u finom dizajnerskom dekanteru.

Kakva vina dekantiramo? Prije svega dekantiramo vina koja imaju potencijal za starenje i koja su u samom postupku proizvodnje bila predviđena da „žive“ sa zrakom. Vrijeme dekantiranja ovisi o samom vinu, te isto varira od nekoliko minuta za mlada vina pa do nekoliko sati za starija „velika“ vina (obično se na internetskoj stranici proizvođača ili na samoj etiketi može pronaći informacija o vremenu dekantiranja). Za pravilno dekantiranje potrebno je bocu cca. 24 sata prije samog postupka iz ležećeg postaviti u uspravni položaj. Tim postupkom će se talog slegnuti na dno boce. S bocom postupamo pažljivo, bez naglih pokreta ili trešnje iste. Prilikom pretakanja pazimo da vino pretačemo jednim konzistentnim tokom, a postupak izvodimo pri dobroj svjetlosti ili si pomažemo baterijom ili svijećom tako da možemo vidjeti da slučajno ne pretačemo talog u dekanter.

Sami dekanteri su različitih oblika i zapremina: dok su jedni samo dizajnersko iživljavanje na formi istog, određeni imaju specifičan oblik „prilagođen“ svojstvima vina za koje je namijenjen dotični dekanter.

 

2 thoughts on “Dekantiranje – kako i zašto?

Odgovori