Nepce – polugodišnji plan

U neka stara vremena, koja su nekima nažalost neprežaljena, obično su partijski vođe na državne praznike obznanjivale petoljetke tj. petogodišnje planove razvoja i napretka društva koji su bili bazirani na normama u tonama ugljena koje su jadni trudbenici preko svojih kralježnica iskopavali iz mračnih rudnika. U današnje doba menadžeri svake godine naprave projekciju rasta profita i dividendi – koja je bazirana na smanjivanju prava i naknada te povećanju poreznog opterećenja preostaloj rijetkoj radničkoj klasi.

Tako smo se Ante i moja malenkost velikog specifičnog obujma sjeli i rekli si “Fućkat ga! Vijeme je i za neki naš neostvarivi plan razvoja Nepca baziran na povećanom opterećenju jetre”.

Prva promjena bit će u tekstovima. S obzirom da je zakonodavac uveo kaznenu kategoriju klevete i uvrede, koja se odnosi i na riječ napisanu na internetu, biti ćemo korektni.

GLAVA XV
Kaznena djela protiv časti i ugleda

Čl. 147 – Uvreda
(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala pristupačnom većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do sto osamdeset dnevnih iznosa.

Čl. 148 – Sramoćenje
(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do tristo šezdeset dnevnih iznosa.

Čl. 149 – Kleveta
(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do petsto dnevnih iznosa.

Čl. 151- Javno objavljivanje presude za kaznena djela protiv časti i ugleda
(1) Presuda, kojom je oglašen krivim počinitelj kaznenog djela protiv časti i ugleda počinjenog putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže ili drugog sredstva javnog priopćavanja, objavit će se u cijelosti ili djelomično na zahtjev oštećenika, a o trošku počinitelja.
(2) Sud će u presudi odrediti način njezinog objavljivanja pri čemu će, uvijek kada je to moguće, odrediti da to bude u istom sredstvu javnog priopćavanja u kojem je kazneno djelo počinjeno.

Tako, na primjer, nećemo napisati da vino ili restoran ili nešto “niš ne vredi” jer bi se netko mogao naći uvrijeđenim i oklevetanim i tako bi nas strpao u Remetinec. Uglavnom, malo se planiramo proširiti s temama koja će i dalje biti u sferi jela i pića i uživanju u istom. Nećemo se više strogo bazirati na pečenom mesu i svemu što sadržava samo meso, kao niti na svemu u čemu ima alkohola. S vina ćemo se probati okrenuti i malo u drugom smjeru.

Planiramo uvesti kvalitetniju fotografiju, kao i par novih kvalitetnih suradnika–autora, te biti više edukativni. Pokušat ćemo uvesti putopise koji neće biti strogo bazirani na “iću i piću”, već više na kulturološko životnom doživljaju određene destinacije kao takve.

Poradit ćemo nešto i na samom unaprijeđenju mrežne stranice kao takve – kako s vizualne strane, tako i s tehničke strane – pa su mogući i kraći tehnički problemi u samom radu istog.

Što se tiče vinskog dijela, u ormaru nam se skupila omanja gomilica flašica pa ćemo ih navesti kao najavu što ćemo piti u sljedeća dva mjeseca (ne po redu objave):

 • Rokis Prošek 2007.,
 • Cimarosa Merlot 2011.,
 • Tomić Plavac 2010.,
 • Josić Cuvée ciconia nigra 2008.,
 • Roso Plavac barrique 2009.,
 • Šimanović Pinot crni 2011.,
 • Coronas Tempranillo 2008.,
 • Kos&Jurišić Pinot sivi 2011.,
 • Gosenica Pinot sivi 2011.,
 • Trapan Potente 2010.,
 • Ivančić Chardonnay 2011.,
 • Černe Refošk 2010.

 Naravno da ćemo možda izvanredno popiti nešto i izvan ove liste, ali pustimo se iznenaditi.

Odgovori