Kalazić cabernet sauvignon barrique 2007

Kalazić cabernet sauvignon 2007 barrique

Kalazić ima pod vinogradima cca 16 ha između Zmajevaca i Batine. Istiću posebno to što su udaljeni od zagađivača (čitaj industrije i autocesta), a i time da područje mikroklimom i više nego pogoduje za uzgoj grožđa i kontinetalnog kultivara.

Kalazićev cabernet, iz 2006 godine, smo već imali na stolu.… Pročitaj više ...