Njemačka uništava Mosel?

U pokrajini Mosel u Njemačkoj nalaze se najpoznatiji vinogradi zasađeni rizlingom. Iako se radi o jednoj od poznatijih vinskih regija tamo planiraju napraviti auto put sa 4 trake i most preko rijeke Mosel čime bi se ozbiljno narušili interesi lokalnih vinara.
Njemačka ne odustaje jer se mostom za pola sata skraćuje put od Njemačke do zemalja Beneluksa. Neka ugledna imena iz svijeta poznavalaca vina, primjerice Jancis Robinson, već su pokrenuli kampanju pod nazivom „International Riesling Rescue“ u namjeri da osujete izgradnju mosta i auto puta.
Tko ili što će pobijediti? Još se ne zna ali Njemačka ne odustaje od svog nauma. Stvarno bi bilo šteta da se područje sa najpoznatijim rizlingom svijeta na neki način devastira.

Odgovori